20,00 EUR

Sprache:tschechisch
Auflage:1
Ausstattung:284 farb. Illustrationen
Medium:Buch
Einbandart:Softcover (Klappenbroschur fadengeheftet)
Seitenzahl:448
Format:17 x 22 cm
Gewicht:1316 g
Lieferbarkeit:Lieferbar
Erscheinungstermin:16.12.2020
ISBN:978-3-7954-3542-4
Verlag:Schnell & Steiner

Christoph Fasbender

Kulturní cesta fojt?

Objevné cesty Fojtskem p?edmoderní doby

Fojtsko je starý kulturní prostor zasahující do dnešního Durynska, Saska, Bavorska a ?eské republiky. Tento region po staletí formovali fojtové z Vidavy, Gery a Plavna, jejichž dynastie ho z pov??ení císa?e ovládla a zúrodnila. ‚Kulturní cesta fojt?‘ seznamuje ?tená?e s Fojtskem p?edmoderní doby, které je do zna?né míry neprobádané. Zkoumá stará fojtská panství na topografických trasách. Tematicky zam??ené cesty vedou zájemce od kláštera ke klášteru, od kostela ke kostelu a po stopách p?sobení ?ádu n?meckých rytí??. P?iblíží mu dávné sakrální um?ní i památky p?edmoderních m?stských a hospodá?ských d?jin.